S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr301.12.2018 Vianočná zľavaVážení zákazníci Iba do 19.12.2018 potešte seba a blízkych. Pri objednávkach od 100 eur využite... arr311.11.2017 Vianočná zľavaVážení zákazníci Iba do 19.12.2017 potešte seba a blízkych. Pri objednávkach od 100 eur využite... arr327.08.2017 Septembrová zľavaIba do 17.09.2017 využite zľavový kod S2017 a získajte okamžitú zľavu 5% na všetky nákupy v hodnote... arr3Detské bicykleVyhladajte detský bicykel podľa výšky alebo veku dieťaťa.   Detské bicykle 12'' Pre deti... arr3Mestské bicykleVyberte si mestský bicykel podľa vaších potrieb.  Mestké bicykle 28''... arr3Dámske bicykleVyberte si dámsky bicykel podľa vaších potrieb.  Dámske bicykle 28'' Kvôli veľkosti kolies...

KONTAKTY

falconbike sro
Slnečná 2
90045 Malinovo
tel: 0948 201 750
info@falconbike.sk

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom e-shopu www.falconbike.sk je firma
falconbike, s.r.o.
Slnečná 2
900 45 Malinovo
IČO: 46 948 724 IČ DPH: SK2023666029

Objednaním akéhokoľvek tovaru z ponuky kupujúci vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Objednávka

Objednávky je možné realizovať prostredníctvom nákupného košíka v e-shope. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za ňho dohodnutú cenu. Nasledne kupujúci od predávajúceho dostane potvrdenie o prijatí objednávky a medzi kupujúcim a predávajúcim tak vzniká kúpno-predajný vzťah. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov požadovaných systémom pri realizácii objednávky.

3. Platobné podmienky a ceny

Kupujúci má niekoľko možností, ako zaplatiť za tovar:

1. dobierka

2. bankový prevod na účet IBAN: SK7983300000002300361237, SWIFT: FIOZSKBAXXX Fio banka - do poznámky uveďte, že zaplatíte prevodom

Ak pri platbe bankovým prevodom kupujúci neuhradí objednaný tovar do 5 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo objednávku zrušiť, čím zanikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra, kde bude rozpísaný tovar podľa jednotlivých položiek s počtom kusov, poštovné a balné poplatky.

Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Predávajúci garantuje ceny uvedené pri jednotlivých položkách a to k okamihu odoslania objednávky zákazníkom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru, ak by došlo k výraznému zvýšeniu ceny u dodávateľa, ktorú tento včas neoznámil.

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu kurierskou službou alebo je možné tovar vyzdvihnúť po dohode osobne. Tovar, ktorý je na sklade, bude odoslaný kupujúcemu do 5 (zvičajne 1) pracovných dní od prijatia objednávky (pri posielaní na dobierku) alebo od prijatia platby na predajcov účet (pri platbe prevodom). V prípade nutnosti objednania tovaru bude kupujúci oboznámený o dodacích dobách a ak mu tie nebudú vyhovovať, môže objednávku stornovať. 

Objednávky nezasielame mimo Slovenska.

K dodacej dobe treba ešte pripočítať čas potrebný na doručenie. Pri zaslaní tovaru kurierskou službou je tento čas približne 2-4 dní.

Do hodnoty objednávky nie je zarátaný ten tovar, pri ktorom je dostupnosť iná ako skladom. Balné neúčtujeme.

Pri výbere expresného doručenia, bude tovar doručený do 2 pracovných dní od prijatia objednávky

5. Storno objednávky

Kupujúci môže objednávku stornovať bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred záväzným potvrdením objednávky. V prípade stornovania už záväzne potvrdenej objednávky má predávajúci nárok na vzniknutú škodu. Predávajúci môže objednávku stornovať v prípade, že uvedený tovar nie je na sklade a nie je ho možné ani objednať.

6. Vrátenie tovaru - odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku).

Tovar možno bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote bol predávajúci informovaný e-mailom o odsúpení od zmluvy. Nepoužitý tovar môžete poslať ako poistený balík (zásielky na dobierku neakceptujeme). Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, neotvorený a nesmie byť poškodený. K tovaru je potrebné priložiť kópiu faktúry a písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy. Suma za vrátený tovar bude odoslaná kupujúcemu na účet do 14 pracovných dní od vrátenia tovaru. Náklady kupujúceho na vrátenie tovaru znáša kupujúci podľa § 10 ods. 3.

Formular na odstupenie od kúpnej zmluvy - formulár

7. Reklamácie a záruka

Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru a je podmienená splnením všetkých záručných podmienok. Ako záručný list slúži faktúra, ktorá bude súčasťou zásielky. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním.

Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť balenia. Mechanické poškodenie, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné reklamovať okamžite. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis problému. Tovar treba poslať ako poistený balík. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať výrobcovi.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci.

V prípade uznania reklamácie má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy

- primeraným znížením kúpnej ceny

- náhradným dodaním tovaru

- odstúpením od zmluvy.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, neoprávneným zásahom do výrobku alebo nesplnením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Úplné znenie záručných podmienok: záručné podmienky

Reklamačný formulár: formulár

8. Ochrana osobných údajov (ochrana súkromia)

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko /názov firmy/, adresu trvalého bydliska /sídlo firmy/ vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje poskytnuté v obchode alebo telefonicky prevádzkovateľovi a ktoré sú potrebné pre riadne vybavenie objednávky, reklamácie i ostatných právnych úkonov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu kupujúceho s prevádzkovateľom. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s týmn, aby prevádzkovateľ uvedené osobné údaje kupujúceho spracovával vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň vyhlasuje, že dáva svoj súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu a za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať s nimi len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s § 17 ods. 1 ZOOÚ.

Pri registrácii a objdnávky má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení sa do obchodu.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy, najneskôr však v lehote do 30 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu kupujúcim prevádzkovateľovi, resp. prijatia prejavu vôle kupujúceho o odvolaní súhlasu so spracovávaním osobných údajov.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracovávajú prevádzkovateľom alebo inými osobami v súvislosti s činnosťou prevádzkovateľa, môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s § 15 ods. 1 písm. b/ ZOOÚ spracováva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v predošlých bodoch týchto všeobecných obchodných podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Banská Bystrica, Partizánska cesta 9, IČO 36 631 124, Slovenská republika,
  • Bohemiasoft, s.r.o., so sídlom České Budějovice, Rudolfovská tř. 247/85, IČO 28 090 403, Česká republika.
  • Helios ACCOUNTING s.r.o., 821 05 Bratislava, DIČ: 1074523307, IČO: 45 300 852
Sídlo spoločnosti:

falconbike, s.r.o.

Slnečná 2

900 45 Malinovo

IČO: 46948724 IČ DPH: SK2023666029

Bankové spojenie: IBAN: SK7983300000002300361237 , Bic kód (SWIFT) FIOZSKBAXXX Fio banka

Zapísaný v oddiel Sro, vložke číslo 86167/B-Zbl registra Okresného súdu Bratislava I Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27

OGI2YmQ1Z